Regionsrådet har lagt kursen for fremtidens vækst og udvikling i Nordjylland

Den 25. august 2015 vedtog Regionsrådet den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi. Strategien hedder officielt "Mulighedernes Nordjylland: Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018". Populært kaldes strategien blot REVUS, og den får stor betydning på alt lige fra uddannelse, erhverv og trafik til kultur og miljø.

Strategien er afgørende for Nordjyllands vækst og udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid, og om hvordan regionen ser ud i år 2020. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med Vækstforum og andre samarbejdspartnere vil følge mod målet om at skabe et stærkt Nordjylland præget af udvikling og vækst. Et Nordjylland som er attraktivt for borgere, virksomheder og besøgende.

Og ikke mindst et Nordjylland som er kendt for sammenhængskraft og samarbejde på tværs af region, kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner, organisationer og de enkelte borgere.

Læs mere om den politiske vedtagelse af REVUS

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi var i offentlig høring fra 30. april til 26. juni 2015, og Regionsrådet takker for den store interesse fra borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Læs mere om den offentlige høring

Strategien bærer titlen "Mulighedernes Nordjylland: Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018".

Hent strategien (PDF-dokument)

Hent strategien på engelsk (PDF-dokument)

Som et led i den politiske behandling af strategien er der lavet en såkaldt hvidbog med alle høringssvar og bilag samt sammendrag af høringsmøderne.

Hent hvidbog med høringssvar (PDF-dokument)

 

Fakta om REVUS

Hvad er REVUS? Hvorfor skal Nordjylland have en ny strategi for vækst og udvikling? Hvem står bag og hvad er målet? Få svarene og læs fakta om REVUS.

Mennesker med meninger

Mød personerne bag REVUS. Politikere, ledende erhvervsfolk og andre beslutningstagere som brænder for Nordjyllands vækst og udvikling.

I Nordpol14 satte Regionsrådet de nordjyske unge stævne til debat om Nordjyllands styrker, svagheder, muligheder og udfordringer.

Se fakta og statistik som er omdrejningspunkt for arbejdet med vækst og udvikling i Nordjylland.

Læs mere om Regionsrådet og det politiske arbejde med vækst og udvikling i Region Nordjylland.

Vækst

Læs om Vækstforum og arbejdet med at styrke erhvervslivet og skabe arbejdspladser i Nordjylland.